tisdag 2 november 2010

Har du och dina arbetskamrater gjort knepiga grejer på jobbet?
Kanske misshandlat någon?
Kommer media att få reda på det?
Då har vi några standardsvar att ta till.

Läs, repetera och upprepa:

Utifrån den information vi hade anser vi att vi gjort en korrekt bedömning.
Vi anser att vi agerat korrekt utifrån den situation vi bedömde.
Vi hänvisar till pågående utredning.
Det här är ny information för oss och vi ska lägga till den informationen i pågående
utredning.

Vi kan inte kommentera pågående utredning.

Det här är en enskild företeelse som vi inte kan kommentera.
Det här är ett enskilt ärende.
Vi kan inte kommentera enskilda ärenden.


Vi valde att informera om att vi anser att vi handlat korrekt i den situation vi
inte kan kommentera men med den information vi hade vid det tillfället och utifrån
den anser vi att vi agerat korrekt och bedömer att vår bedömning var riktig eftersom
vi då inte hade anledning att ifrågasätta att den information vi fått bedömts som
riktig och i övrigt hänvisar vi till pågående utredning som vi inte kan kommentera
men är det så att vi agerat fel så har vi ändå agerat utifrån den bedömning som
gjordes vid det tillfället och är det så att den bedömningen visar sig vara felaktig
kan vi inte kommentera pågående utredning utan vi får vänta på vad pågående
utredning visar men i nuläget gör vi ingen som helst annan bedömning
än att vi handlat korrekt utifrån den information vi hade vid tillfället
som vi inte kan kommentera.

Börja om från början.

Tills preskribtionstiden gått ut.

1 kommentar: