tisdag 20 april 2010

Insistance of sameness.
Ett begrepp som brukar användas i samband med diagnosticering av exempelvis autism.
Det betyder att en person insisterar på att saker ska vara samma och mår dåligt av förändringar.
Detta tillstånd tycks ha drabbat och lamslagit svensk media.
När en person eller företeelse väl kommit upp på agendan, är det bara den eller det som samtliga public-service kanaler uppehåller sig kring.

Jag har tidigare gnällt över det myckna Hitler-visandet i tv.
Han har nu, åtminstone tillfälligt, fått lämna rampljuset till förmån för en annan spektakulär herre som vi följt i media i många år.
Han är mest känd som Thomas Quick och är svårt sjuk.
Hans sjukdom avhåller inte media från att fläka ut honom i alla tänkbara och otänkbara sammanhang.
Snarare tvärtom.
Härom veckan hörde jag en journalist i P1 (kvinna vars namn jag förträngt) besöka Quick inne på Skönviks psykiatriska slutenvård, där han alltjämt vistas.
Quick fick prata i bortåt en timme, om hur det är att vara "nedfrusen" och "väckas till liv igen."
Avslutningsvis läste han egna dikter och fick rikligt med respons från kvinnan.
-Du är ju poet, sa hon.
Han skriver böcker nu.
Han och journalisten gjorde reklam för dessa i radio.
Några dagar senare var det P 1 igen, som bjudit in Quick, nu som twittrare.
"Hela svenska folket..." uppmanades att ställa frågor till Quick, under programmets gång.
Varför?
Dagligen rapporterar såväl tv som radio alla turer kring rättsprocesser och resningsansökningar.
Piskar upp märkliga stämningar hos lyssnare, tittare och läsare som i gemen saknar den kunskap som behövs för att begripa dylika processer.
Varför?
GW Persson får litervis med vatten på kvarn och frustar värre än annars när han tvärsäkert yttrar sig om alla fall där Quick förekommit genom åren.
Har detta något som helst allmänintresse?
Quick uttryckte besvikelse i samband med sin poesistund i radio.
Han var snopen över att ingen ur personalen på Skönvik kommenterat hans litterära karriär.

Personalen på Skönvik visar därvidlag såväl respekt som yrkesheder!
Det är mer än vad man kan säga om personalen på P1.
Vem står på tur?
Ankan igen?
Tigern?
Insistance of madness...

1 kommentar: