tisdag 28 september 2010

Till min dotter om jag hade haft någon.

Till min dotter om jag hade haft någon.

Du måste vara snygg.
Du måste vara glad.
Du måste vara smal.
Du måste vara tyst.
Du måste sitta still.
Du måste vara bäst.

Du måste ha en läkare.
Du måste ha mediciner.
Du måste vara snäll.
Du måste vara dig själv.
Du måste ta av dig glasögonen.
Du måste ta plats.

Du måste söka hjälp.
Du måste skriva under.
Du måste vara duktig.
Du måste vara ödmjuk.
Du måste ha tålamod.
Du måste hjälpa till.

Du måste ha en diagnos.
Du måste ta ansvar.

Du måste vilja själv.
Du måste vara öppen.
Du måste kunna själv.
Du måste kunna be om hjälp.
Du måste göra ett test.
Du måste ha KASAM.


KASAM.
Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter.
En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet)
och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet)
samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet).(Antonovskij.)

Har du lågt KASAM?

Du måste vara snygg.

1 kommentar: